Tin nổi bật
Tin nổi bật
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Quy chế bình chọn “Nhà giáo tiêu ...
Theo đó, việc bình chọn “Nhà giáo tiêu biểu của năm” được thực hiện hằng năm nhằm ghi nhận, tôn vinh các nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục có đóng góp đặc biệt xuất sắc, tạo ra những chuyển biến tích cực, hiệu quả trong đơn vị, có sức lan tỏa trong toàn ngành, qua đó tạo động lực thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo của đội ngũ nhà giáo và ...
> Xem chi tiết

Thư viện video
Thư viện ảnh
Thống kê
Hôm nay : 3